Pius X college

De foto's

De leerlingen en het leren zijn het uitgangspunt van het leerproces. Als school wil de Pius leerlingen uitdagen om zich actief te blijven ontwikkelen, met het doel hen verder te vormen tot verantwoordelijke jonge mensen. Vanuit het Pius kregen wij de vraag of we een plan wilden maken voor de vernieuwing van hun mediatheek aan de Cesar Frankstr. in Almelo. Daarbij hebben wij het budget als uitgangspunt genomen. een aantal elementen zijn op ons advies daardoor hergebruikt en aangevuld met nieuw. De school hoefde daardoor geen concessies te doen en kon juist op andere plekken meer investeren. Een mediatheek moet volgens ons een karakter van ontmoeting hebben. Aan de andere kant moet het ook functioneel, gebruiksvriendelijk en uitdagend zijn. In samenwerking met de interieurbouwer hebben we bestaand en nieuw op elkaar kunnen afstemmen. Hierdoor vormden de maatwerk en standaardelementen een geheel en vulden elkaar optimaal aan. Bij jonge mensen zie je dat er behoefte is aan werken in groepjes, loungen maar ook aan sfeer. Aan de andere kant moet er rekening worden gehouden met kwaliteit (hufterproof) en toezicht. Met een open structuur, aangepaste verlichting, vrolijke kleuren en een warme uitstraling is het een ruimte geworden waar ontmoeten, werken en leren uitstekend samengaan.